Kryzys energetyczny w Chinach. Poważne zagrożenie dla światowej fotowoltaiki 0

Od kilku dni w Chinach panuje kryzys energetyczny na niespotykaną dotąd skalę. Za tym stanem rzeczy stoi kilka głównych czynników. Pierwszym z nich są ograniczenia wydobywcze i transportowe wpływające na podaż węgla, gazu i ropy naftowej oraz rozregulowane łańcuchy dostaw, będące pokłosiem pandemii covid-19, o których pisaliśmy już w kontekście modułów fotowoltaicznych. Nieuniknionym efektem są rosnące ceny i niewystarczająca dostępność tych surowców.
 
Drugi czynnik dotyczy nowej polityki energetycznej Chin, które w dążeniu do wypełniania celów klimatycznych zobowiązały się do zmniejszenia energochłonności, czyli zużycia energii na jednostkę wzrostu gospodarczego. W 2021r zaplanowany został spadek o 3%, a do 2025 roku aż o 25%, przy szczytowej emisji w 2030 roku. Z tego względu chińskie władze były zmuszone drastycznie ograniczyć dostęp do energii elektrycznej. Wiele gospodarstw domowych zostało całkowicie odciętych od dostaw prądu, w blokach nie działają windy, w miastach sygnalizacja świetlna i oświetlenie ulic, nie ma prądu w sklepach i galeriach handlowych.
 
 
Chiński rząd zapewnia, że priorytetem na ten moment jest zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców, w tym m.in. prawidłowego działania sieci wodociągowej i ciepłowniczej. To zaś oznacza, że restrykcje w użytkowaniu energii elektrycznej dotykają przede wszystkim przemysłu. Ok. 1000 fabryk zostało zmuszonych do całkowitego wstrzymania produkcji, pracę innych ograniczono, np. tylko do godzin poza szczytowym zapotrzebowaniem lub tylko do niektórych dni tygodnia. Dla przykładu, w wysoko zindustrializowanej prowincji Zheijang wydano rozporządzenie, na podstawie którego od 27.9.2021 zakłady produkcyjne mogą pobierać energię elektryczną tylko przez 10 dni w miesiącu! Rozporządzenie obowiązuje do marca 2022r, a restrykcje obejmują obszary odpowiadające za 66-70% chińskiego PKB.
 
Dla rynku fotowoltaicznego ta sytuacja oznacza, że możemy się spodziewać gwałtownego wzrostu cen. Jak informuje Bloomberg NEF, ceny materiału krzemowego wzrosły od początku sierpnia o 300%(!) Drastyczny spadek podaży i opóźnienia w dostawach sprawią, że najpóźniej w pierwszym kwartale 2022r. pojawi się problem z tym, żeby w ogóle dostać modułyProducenci masowo wstrzymują sprzedaż i wycofują się z dużych kontraktów zaplanowanych na przyszły rok. Pięciu największych producentów paneli fotowoltaicznych, LONGi Green Energy, JinkoSolar, Trina Solar, JA Solar oraz Risen Energy, wystosowało do swoich klientów list otwarty, w którym ostrzegają swoich klientów o kryzysowej sytacji oraz apelują o to, by w miarę możliwości przełożyć zaplanowane projekty, jednocześnie szacując aktualną łączną wydajność zakładów produkcyjnych na mniej, niż 70%. Niektórzy, np. Trina Solar, zaczęli rozwiązywać umowy z nabywcami na podstawie klauzuli o tzw. sile wyższej (Force Majeure).

Na ten moment na rynku polskim da się jeszcze zakupić moduły po starych cenach, bardzo często niższych, niż ceny zakupów kontenerowych bezpośrednio u producenta. Jednak wedle wszelkich prognoz ta sytuacja wkrótce ma się zmienić.
czytaj całość »
Czego możemy się spodziewać po rynku fotowoltaicznym w drugiej połowie 2021r.? 0

Ostatnie lata przyzwyczaiły branżę fotowoltaiczną do stopniowo spadających cen modułów, które z roku na rok stawały się coraz bardziej opłacalne dla klienta końcowego. Wpływ na to miały takie czynniki, jak usprawnienie i automatyzacja procesu produkcji, optymalizacja logistyki, postęp technologiczny i rosnąca sprawność modułów. Mimo to ostatni kwartał 2020r. przyniósł odwrócenie korzystnego trendu i ceny zarówno na rynku polskim, jak i światowym zaczęły szybko iść w górę, w ciągu pół roku wracając do poziomu z połowy 2019r. Według analityków nic nie wskazuje na to, by rekordowo niskie ceny z III kwartału 2020r. szybko miały wrócić. W drugiej połowie 2021r. musimy zatem przygotować się na tendencję wzrostową.

Dlaczego moduły fotowoltaiczne drastycznie drożeją? Wśród głównych czynników można wyróżnić skok cen frachtu morskiego, o którym pisaliśmy w poprzednich artykułach. Na ten moment jest to 20 tys. USD za kontener (w porównaniu z 1500 USD na początku 2020r.), co stanowi ponad 20% ceny, jaką płaci za moduł klient końcowy! Sytuacja ta dotyczy nie tylko rynku fotowoltaicznego, ale też innych produktów i dóbr importowanych z Azji. Spowodowane lockdownem ograniczenie dostępu do usług sprawiło, że konsumenci zaczęli wydawać więcej pieniędzy na nowe przedmioty. Jak powiedział ekonomista Marc Levinson w rozmowie z Bloomberg NEF, „Pandemia zwiększyła zapotrzebowanie na fizyczne produkty. To jeden z powodów, dla których obserwujemy nagły wzrost eksportu z Chin.” Wysyłane z Azji kontenery zalegają w europejskich i amerykańskich portach, natomiast wiele azjatyckich portów boryka się z ich niedoborem. Jak powiedział Eytan Buchman, kierownik marketingu internetowej platformy transportowej Freightco, „Problemem jest nie tylko wzrost kosztów frachtu, ale też to, żeby w ogóle dostać kontener.” W tej sytuacji nie dziwi skok cen o 600 - 800% ani to, że coraz więcej producentów modułów fotowoltaicznych decyduje się w pełni przerzucić koszt transportu na nabywcę. Wedle przewidywań sytuacja wróci do normy nie wcześniej, niż na początku 2022r.

2021 to też rok, w którym Chiny weszły na drogę neutralności węglowej. Podczas dwóch pierwszych tegorocznych posiedzeń chińskiego rządu koncepcja „osiągnięcia pełnej neutralności węglowej” po raz pierwszy została wymieniona w raporcie podsumowującym działanie państwa. Rząd, liczne prowincje oraz miasta wprowadziły nowe regulacje związane z projektowaniem instalacji, konsumpcją energii, dopłatami do energii elektrycznej i innymi aspektami przemysłu fotowoltaicznego. Branża instalacyjna kwitnie, a zapotrzebowanie na moduły w kraju cały czas rośnie, co ogranicza ilość modułów przeznaczonych na eksport. 

Nie bez znaczenia pozostaje też sytuacja na rynku krzemu, którego koszt i dostępność bezpośrednio wpływają na ceny modułów fotowoltaicznych. Wedle obserwacji centrum badawczego Jibang Consulting w pierwszej w połowie 2021 roku podaż i popyt na krzem pozostawały w ścisłej równowadze przy stałym wzroście ceny. W drugiej połowie roku podaż pozostanie na stałym poziomie, podczas gdy popyt nadal będzie gwałtownie rosnąć. W trzecim kwartale ceny prawdopodobnie spadną, ale biorąc pod uwagę, że przepaść między popytem a podażą stale rośnie, w czwartym kwartale może powrócić tendencja wzrostowa.

W kontekście rosnących cen modułów wielokrotnie wspominaliśmy o niedoborze surowców. Podczas gdy w pierwszym i drugim kwartale 2021r. łączna produkcja płytek krzemowych w Chinach wyniosła około 281 000 ton, zapotrzebowanie osiągnęło około 298 000 ton. By utrzymać równowagę między popytem a podażą, fabryki musiały działać z pełną mocą. Takie przedsiębiorstwa, jak Yongxiang, Poly GCL, Xinte energy i Xinjiang Daquan osiągnęły wskaźnik produkcyjny rzędu 106%; w niektórych fabrykach zanotowano zaś wskaźnik produkcyjny rzędu nawet 111%. Oznacza to, że gdy w trzecim kwartale Xinjiang Daquan, Korea OCI i kilka innych dużych przedsiębiorstw wstrzyma produkcję w celu przeprowadzenia zaplanowanych prac konserwacyjnych, pozostali producenci nie będą w stanie nadrobić niedoborów, a łączna podaż krzemu do końca roku będzie ograniczona.

Ze względu na optymistyczną perspektywę wzrostu popytu większość fabryk pracuje obecnie nad zwiększenie mocy produkcyjnych - i to zarówno przedsiębiorstwa produkujące materiał krzemowy, jak i płytki krzemowe. W przypadku materiału krzemowego proces ten jest jednak bardziej czasochłonny. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na podpisywanie długoterminowych kontraktów w celu zapewnienia ciągłości dostaw materiału krzemowego. W 2021 roku ponad 90% zakupów materiału krzemowego dokonano na podstawie umów długoterminowych. Ta sytuacja odzwierciedla napięcie na rynku materiału krzemowego. W pierwszej połowie 2021 roku rynek zaczął odczuwać braki tego surowca. Według danych Jibang Consulting, średnia cena materiału krzemowego monokrystalicznego wzrosła z 86 yuanów/kg na początku roku do 210 yuanów/kg obecnie, co oznacza wzrost o 139,32%.

W czerwcu część przedsiębiorstw była zmuszona zmniejszyć produkcję ze względu na niedobory surowca. Cena materiału monokrystalicznego nareszcie przestała rosnąć i ustabilizowała się na wysokim poziomie. W przypadku niedostatecznego zapotrzebowania cena krzemu w trzecim kwartale może spaść, ale tylko w ograniczonym zakresie. Ze względu na planowane prace konserwacyjne w dużej części przedsiębiorstw i związany z tym spadek podaży można się spodziewać, że w czwartym kwartale ceny znów zaczną wzrastać.

Podsumowując, należy się spodziewać, że światowy rynek fotowoltaiczny w trzecim i czwartym kwartale 2021r. zdominują następujące trendy:

  1. Stale utrzymujące się wysokie ceny frachtu. Klient końcowy zapłaci więcej za produkt i będzie musiał dłużej na niego czekać. W chwili obecnej gdzieniegdzie można kupić jeszcze towar sprowadzony do EU i USA po starych cenach, ale w ciągu kilku miesięcy zapasy te zostaną wyczerpane.
  2. Popyt będzie rósł, zwłaszcza biorąc pod uwagę wprowadzenie korzystnych regulacji prawnych na chińskim rynku mikroinstalacji. Producenci będą niechętnie wysyłać moduły drogą morską, zwłaszcza biorąc pod uwagę problemy z frachtem.
  3. Rosnąca podaż, ale w ograniczonym zakresie. Wedle planów, w drugiej połowie 2021 roku moce produkcyjne krzemu w Chinach zostaną stopniowo uwolnione. Jednak ze względu na relatywnie czasochłonny proces rozbudowy linii produkcyjnych, dostępność krzemu pozostanie ograniczona. Co za tym idzie, producenci modułów będą zmuszeni zredukować produkcję.
  4. W trzecim kwartale ceny spadną, ale spadek będzie ograniczony. W czwartym kwartale różnica między popytem a podażą nadal będzie rosnąć, a ceny znów pójdą w górę

 

 

Źródła

  1. https://qz.com/1967668/soaring-shipping-prices-from-china-are-wreaking-havoc-on-retail/
  2. https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3135852/coronavirus-shipping-rates-stay-unprecedented-levels-until/
  3. https://www.pvxchange.com/Price-Index/
  4. https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/105873/ceny-paneli-fotowoltaicznych-wrosly-i-szybko-nie-wroca-do-poziomu-z-2020-r/
  5. Materiały marketingowe Leapton Solar
czytaj całość »
Moduły Jinko Solar w najnowszej technologii Tiling Ribbon 0

Niedawno w naszej ofercie pojawiły się moduły popularnej firmy Jinko Solar, jednego z największych producentów paneli fotowoltaicznych na świecie wg aktualnego rankingu Bloomberg Tier 1. Ogromna, licząca ponad 15 tys. pracowników firma dysponuje 7 oddziałami na całym świecie. JinkoSolar może się też pochwalić pionowo zintegrowanym łańcuchem produkcyjnym o rocznej wydajności 17,5 GW płytek krzemowych, 10,6 GW ogniw fotowoltaicznych i 16 GW modułów fotowoltaicznych.

W dostępnych u nas modułach Jinko Tiger 380W obok sprawdzonej technologii mono half-cut wykorzystano ciekawe rozwiązanie, a mianowicie technologię Tiling Ribbon, która polega na łączeniu modułów na tzw. "zakładkę". Połączenie jest tworzone przez płaskie zaprasowanie, w które jest wbudowane złącze. 

W poprzedniej serii modułów Jinko zastosowano kwadratowy Ribbon (złącze). Okrągły Ribbon został opracowany specjalnie dla serii Jinko Tiger, zmniejszając w ten sposób straty na przejściach ogniw. Promienie słoneczne padające na okrągły Ribbon nie są już odbijane, lecz kierowane bezpośrednio na ogniwa modułów.

Zalety technologii Tiling Ribbon to przede wszystkim większa sprawność modułu (do 20,96% w przypadku modułów jednostronnych) oraz większa stabilność i elastyczność ogniw, co zapobiega powstawaniu mikropęknięć. Moduły TR wykazują również lepsze działanie w warunkach słabego oświetlenia oraz są bardziej odporne na efekt PID. 

W 2020r. moduły Jinko Tiger zdobyły prestiżową nagrodę PV Magazine w kategorii "Moduły". Członkowie jury zwrócili uwagę przede wszystkim na wysoką wydajność i jakość wykonania modułów, osiągniętą dzięki technologii Tiling Ribbon. 

 

 

czytaj całość »
Mój Prąd 3.0 na zbliżonych zasadach 0

 

Artykuł na podstawie wywiadu zamieszczonego w serwisie Gramwzielone (link)

 

Czym jest program "Mój Prąd" dla polskiej fotowoltaiki?

Ciężko wskazać program rządowy, który w ostatnich latach bardziej zmienił wygląd polskich dachów bardziej, niż program Mój Prąd. Z dotacji pozwalającej na odzyskanie do 50% kosztów instalacji (nie więcej, niż 5000 zł) skorzystało ponad 200tys. prosumentów. Od chwili zamknięcia naboru do Mojego Prądu w grudniu 2020r. zarówno inwestorzy, jak i instalatorzy fotowoltaiki pilnie wypatrywali ogłoszenia nowej edycji programu, zapowiadanego na 1 lipca 2021r.

 

Mój Prąd 3.0 - zasady 

Według informacji udostępnianych od marca br. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, trzecia edycja programu Mój Prąd miała zostać poszerzona o urządzenia zwiększające autokonsumpcję wyprodukowanej energii, w tym m.in. ładowarki samochodów elektrycznych, magazyny chłodu i ciepła oraz magazyny energii. Jednak w obliczu zapowiadanej nowelizacji ustawy o OZE zdecydowano się pozostawić dotychczasowe zasady przyznawania dotacji. Zmiany związane z położeniem większego nacisku na autokonsumpcję mają zostać wprowadzone dopiero przy czwartej edycji programu w 2022r. Jak mówi prof. Maciej Chorowski, prezes NFOŚiGW, takie rozwiązanie "da prosumentowi pewną satysfakcję, jeśli chodzi o dostosowanie się do nowego systemu rozliczeń".

Jakiego dofinansowania można się spodziewać?

Wg słów rzecznika NFOŚiGW, "wysokość dotacji będzie odzwierciedlać zmiany cen instalacji PV, jakie zaszły na rynku." Można zatem oczekiwać, że dofinansowanie będzie w tym roku niższe, niż przy poprzednich edycjach. Mimo to program Mój Prąd pozostaje ostatnią szansą, by zainwestować w fotowoltaikę z relatywnie szybkim okresem zwrotu, zwłaszcza wobec zapowiadanej nowelizacji, która przyniesie konieczność inwestowania w drogie magazyny energii oraz niekorzystne warunki sprzedaży nadwyżek na rynku hurtowym. 

 

Kto załapie się na dotację?

Wg informacji przekazanych przez NFOŚiGW nabór zostanie otwarty 1 lipca 2021r. i potrwa do 22 grudnia 2021r. Dofinansowanie z Mojego Prądu 3.0 będzie mogło objąć także systemy fotowoltaiczne wykonane przed rozpoczęciem naboru, jeśli instalacja PV została podłączona do sieci elektroenergetycznej oraz wydatki poniesione na jej realizację zostały poniesione po 31 stycznia 2020 r.

czytaj całość »
1 stycznia 2022 koniec rozliczania prosumentów systemem opustów. Net-metering 80% (70%) nie będzie dalej stosowany dla nowych instalacji. 0
1 stycznia 2022 koniec rozliczania prosumentów systemem opustów. Net-metering 80% (70%) nie będzie dalej stosowany dla nowych instalacji.

2 czerwca Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało ministerialny projekt nowelizacji Ustawy o OZE, w którym, między innymi, znajdują się całkowicie nowe rozwiązania dotyczące rozliczania prosumentów. Zamiast bilansowania nadwyżek 80% (70% dla instalacji powyżej 10 kWp) ministerstwo chce, aby prosumenci sprzedawali nadwyżki wyprodukowanej, a nie zużytej w chwili produkcji energii, podmiotom zwanymi agregatorami. Minimalna cena skupu ma być równa średniej cenie transakcyjnej z rynku energii w poprzedzającym kwartale ( niecałe 26 gr/kWh). Skutkiem przyjęcia ustawy w takiej formie będzie co najmniej dwukrotne wydłużenie czasu zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę.  Zmiana systemu rozliczeń ma być dobrowolna dla obecnych prosumentów (instalacje oddane do użytku do 31.12.2021).   Projekt zakłada również wprowadzenie tzw. taryf dynamicznych ( zmiennych co kwadrans). Będzie to skutkowało większym niż dotąd zainteresowaniem systemami akumulowania energii. 

Wszystkim zainteresowanym "załapaniem się" na stare zasady radzimy oddanie instalacji do użytku jeszcze w tym roku!

Więcej o nowym projekcie zmian w Ustawie o OZE autorstwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz link do źródła w  rozwinięciu artykułu

czytaj całość »
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl