Moduły bifacjalne NTOPCon już w sprzedaży! 0
Moduły bifacjalne NTOPCon już w sprzedaży!

Z przyjemnością informujemy, że moduły bifacjalne typu N firmy Jolywood są już w sprzedaży!  Z tej okazji prezentujemy Państwu kolejny artykuł na temat firmy Jolywood i oferowanej przez nią technologii NTopCON : "Taking TopCON to Top Runner: Jolywood president Lin Jianwei talks solar n-type cell innovation", zamieszczony w serwisie PV Tech 

 

TopCON na topie: dyrektor Jolywood Lin Jianwei opowiada o innowacyjnych ogniwach typu N

Rozwój firmy Jolywood od chwili założenia w 2008r można podzielić na dwa okresy. Granicę między nimi stanowi rok 2014, w którym firma weszła na rynek kapitałowy.

W ciągu pierwszych sześciu lat, kiedy wielu producentów paneli słonecznych przechodziło poważny kryzys (zwłaszcza w latach 2011-2013), spółka Jolywood torowała sobie drogę do wejścia na giełdę, skupiając się przede wszystkim na produkcji folii elektroizolacyjnej (backsheet). Następnie firma poszerzyła swoją działalność o produkcję ogniw i modułów.

Do chwili obecnej firma Jolywood dostarczyła na rynek światowy 100GW folii elektroizolacyjnych, a moce produkcyjne firmy sięgnęły 2GW rocznie. Postawiło to Jolywood na pozycji światowego lidera zarówno wśród producentów folii, jak i ogniw typu N TopCON, o łącznej sumie aktywów 8 miliardów yuanów (1,2 miliarda dolarów amerykańskich).

W wywiadzie z PV Tech dyrektor Jolywood Lin Jianwei opowiedział o rozwoju Jolywood w ciągu ostatnich lat i planach na przyszłość.

Działalność Jolywood opiera się na trzech filarach: folie elektroizolacyjne, ogniwa bifacjalne typu N i elektrownie słoneczne. Ponieważ rozwój każdej firmy zależy od wizji i długofalowych planów zarządu, Jolywood uznało rozwój technologii ogniw N-type za kluczowy element swojej strategii.

Odniósłszy sukces z foliami, Lin i jego zespół stanęli przed wyborem: skupić się na rozwoju technologii czy na jej komercjalizacji, ostatecznie decydując się na to drugie.

Według Lina rozwój technologii fotowoltaicznej jest nieunikniony. Dzięki temu, że cenę sprzedaży ogniw mierzy się w watach, każda inwestycja w zwiększenie sprawności przekłada się na niższe koszty produkcji i poprawę sytuacji producenta na rynku. Dlatego w 2016 roku firma weszła w sektor wysokosprawnych ogniw monokrystalicznych, przede wszystkim kładąc nacisk na ogniwa typu N.

Kiedy decyzja została podjęta, Lin Jianwei i jego zespół wnikliwie rozpatrzyli wszystkie aspekty inwestycji w wysokosprawne ogniwa, od zagadnień technologicznych, przez badania i rozwój, po niezbędny sprzęt i metodę produkcji.

„W ciągu dwóch lat odwiedziłem wiele miejsc”, mówi Lian. „Uważam, że opieranie się na importowanym sprzęcie i komponentach stanowi ograniczenie. By odnieść sukces, producent musi opracować własne rozwiązania. Pochylić się nad procesem, strukturą, wyposażeniem i materiałami. Trzeba stać się ekspertem we wszystkich składowych dziedzinach, by nie trafić w ślepy zaułek i odróżnić się od innych.”

Jako pierwsza firma, która weszła w masową produkcję ogniw typu N TOPCon, Jolywood musiało zapłacić wyższą cenę w stosunku do późniejszych konkurentów. Podczas gdy pierwsza linia produkcyjna N-TOPCon kosztowała miliard yuanów (150 milionów dolarów amerykańskich) za GW, w chwili obecnej koszt takiej inwestycji wynosi 200 milionów yuanów (30 milionów dolarów amerykańskich).

Jak mówi Lin, „Pierwszy gigawat N-type kosztował nas między 0,7 a 1 miliard yuanów, więcej, niż teraz płaci się za ogniwa typu HIT. To był olbrzymi koszt. Obecnie, dzięki pracy działu badań i rozwoju oraz współpracy z lokalnymi producentami sprzętu, udało nam się obniżyć tę kwotę do 200 milionów za GW, co niewiele odbiega od linii produkcyjnych PERC.

Położyliśmy szczególny nacisk na lokalną produkcję sprzętu, dzięki czemu udało się znacząco obniżyć koszt inwestycji w park maszynowy. Bez tego nie udałoby się zrealizować naszego najnowszego projektu, czyli ogniw J-TOPCon 2.0., które nie tylko dorównują sprawnością ogniwom N-HIT, zapożyczając od nich niektóre rozwiązania, ale też są zbliżone kosztem do ogniw PERC. Ich sprawność przy produkcji masowej osiąga 24%, a w przyszłym roku może zbliżyć się do nawet 24,5%. Koszt jest tylko niewiele wyższy, niż w przypadku ogniw PERC, a w ciągu dwóch lat planujemy całkowicie go zrównać. Myślę, że to znaczący wkład w rynek fotowoltaiki.”

Kładąc większy nacisk na ogniwa TOPCon, niż jakakolwiek inna firma, Jolywood ugruntował swoją pozycję lidera przez sześć lat badań i gromadzenia patentów. Obecnie linie produkcyjne N-type przekraczają 2GW, a sprawność ogniw osiągana przy masowej produkcji jest wyższa, niż u konkurencji. Technologia TOPCon niedawno zaczęła się cieszyć dużym zainteresowaniem rynku fotowoltaiki, ze względu na jej wykorzystanie w niektórych z największych chińskich instalacji solarnych, zlokalizowanych w Sihong, Baicheng, Zhangjiakou i innych miejscach w kraju. Jolywood promuje też wykorzystanie modułów N-type na dużą skalę w Europie i na Bliskim Wschodzie, włączając w to instalacje dachowe.

Decyzja o zainwestowaniu w produkcję modułów była obarczona sporym ryzykiem. W początkowych fazach rozwoju fundusze na produkcję ogniw N-type były czerpane z zysków ze sprzedaży folii termoizolacyjnej, i dopiero w 2019r sprzedaż modułów sama zaczęła przynosić zysk.

Lin nie żałuje tych decyzji. Uważa, że strategia Jolywood w ciągu ostatnich sześciu lat okazała się właściwa. Firma zyskała doświadczenie i wiedzę na temat produkcji ogniw, po drodze odnajdując też obszary, na rozwoju których może skupić się w przyszłości.

Zapytany o produkcję ogniw, Lin odpowiada: „Będziemy się tego trzymać i będziemy w tym coraz lepsi. Jolywood będzie w dalszym ciągu produkować ogniwa typu N, od N-PERT do N-TOPCon, N-type TBC i N-type TBC perowskitowe. Trwa koniunktura na rynku modułów fotowoltaicznych, a wiele firm, które do tej pory produkowały ogniwa typu P, zwróciło się w tym roku w stronę ogniw typu N. Myślę, że poczynając od tego roku, ogniwa typu N zyskają na popularności.”

 

Integracja rozproszonych źródeł energii, a moduły bifacjalne

Suzhou Jolywood Minsheng Energy Co., partner grupy Jolywoood, zajmuje się montażem instalacji fotowoltaicznych. Kontrolując rozwój, projekt, montaż, pracę i konserwację rozproszonych źródeł energii, firma zamierza stać się krajowym liderem wśród firm dostarczających kompleksowe rozwiązania fotowoltaiczne dla klienta końcowego.

Jolywood Mineshing Energy posiada 150 przedstawicieli w całym kraju. Przewidywana łączna moc tegorocznych instalacji wynosi 300MW, natomiast w przyszłym roku planowany jest wzrost do 500-600MW.

Według Lina, w instalacjach dachowych istotną rolę odgrywa jak największy uzysk mocy w stosunku do powierzchni. Dane z istniejących instalacji wskazują, że moduły TOPCon generują większy uzysk, niż inne. Różnica przekracza 10%, a w niektórych wypadkach nawet 20%-30%.

„Nasi klienci potwierdzają tę tezę. Nasze instalacje zaczynają produkować prąd o piątej rano, kiedy pozostałe jeszcze nie podjęły pracy. Nasze instalacje dalej pracują o piątej, szóstej wieczorem, kiedy inne przestały pracować.” Dzieje się tak dlatego, że moduły TOPCon lepiej działają w warunkach słabego oświetlenia, nie tylko w pochmurne i deszczowe dni, ale też o świcie i o zmierzchu. Z wyglądu panele są podobne, ale różnią się parametrami, takimi jak współczynnik temperaturowy, który w produktach Jolywood jest wyjątkowo niski.

„Weźmy, dla przykładu, elektrownie w Hainan. Dane wskazują, że w przypadku innych modułów moc znacząco spada ze wzrostem temperatury. Przy wzroście o 1°C notuje się straty rzędu 0,5-0,6%, podczas gdy w przypadku Jolywood wynoszą one jedynie 0,3%. Przy wzroście temperatury o 20-30°C spadek mocy modułów Jolywood wynosi około 9%, podczas gdy moduły innych producentów tracą 15%. Te 6% przekłada się na znacząco większy uzysk mocy przez cały okres funkcjonowania elektrowni”, mówi Lin.

 Te odkrycia nie byłyby możliwe, gdyby nie kompleksowa działalność Jolywood, obejmująca zarówno produkcję, jak i instalację modułów. Rzuciły też nieco światła na tradycyjny produkt Jolywood - folię termoizolacyjną. Warto wspomnieć, że Jolywood było pierwszą firmą, która zaczęła produkować transparentną folię.

Jak twierdzi Lin, „Przygotowanie gwarantuje sukces, podczas gdy nieprzygotowanie grozi porażką”. Jolywood przewidziało nadejście ery modułów bifacjalnych i opracowało transparentną folię we współpracy z DuPont. Co więcej, firma ulepszyła w tym roku swoją technologię transparentnej folii, rozwiązując problem z nieprzepuszczaniem promieniowania UV i zapewniając nowe możliwości przy produkcji modułów bifacjalnych.

„Zalety stosowania transparentnej folii w przyszłości staną się ewidentne. Jej koszt spadnie przy produkcji na większą skalę. Cały rynek skorzysta z nowej technologii. Takie są moje przewidywania, jeśli chodzi o dalszy rozwój folii termoizolacyjnej.”

To, czy lepsze są moduły z transparentną folią, czy typu szkło-szkło, podlega nieustannej debacie. Uważa się, że oprócz wyższego uzysku mocy przez cały okres pracy modułu, transparentna folia może też cechować się większą przezroczystością i lepszym rozpraszaniem ciepła, niż szkło.

Lin uważa, że kombinacja folii i szkła odpowiada filozofii „łagodzenia siły miłosierdziem”. Dwie-trzy dekady doświadczenia w przemyśle fotowoltaicznym wskazują, że folia i szkło to klasyczne i sprawdzone połączenie, podczas gdy moduły typu szkło-szkło niekiedy sprawiają problemy.

„To nie ma nic wspólnego z ceną szkła. Chodzi tylko o to, która technologia wytrzyma próbę czasu i wygra następne dwie-trzy dekady”, mówi Lin.

Przyszły rozwój: trzy filary

Zgodnie z planem Lina, następnym krokiem Jolywood będze skupienie się na trzech elementach: dalszej produkcji komponentów, rozwoju ogniw wysokosprawnych oraz kolejnych inwestycjach w elektrownie słoneczne. Jak mówi Lin, wiodąca pozycja w sektorze folii termoizolacyjnych powinna być utrzymana, natomiast jeśli chodzi o produkcję ogniw, należy zwiększyć udział w rynku, rozwinąć technologię i obniżyć koszty. Lin planuje też spopularyzować wysokosprawne bifacjalne ognwa typu N i odpowiednio zwiększyć moce produkcyjne. Z pewnością będzie to wyzwanie dla Jolywood i Lina osobiście, ale jeśli firma ma się rozwijać, to wyzwaniu temu trzeba podołać.

Jak mówi Lin, „Choć jesteśmy największym producentym ogniw TOPCon typu N, nasze inwestycje w elektrownie słoneczne wciąż są relatywnie niewielkie. Niektórzy zauważają problem, jakim jest wolny wzrost mocy produkcyjnych.”

Lin podkreśla też, że firmie zależy na zachowaniu technologicznej konkurencyjności w sektorze producentów ogniw.

„Dobre panowanie nad technologią, zrównoważony rozwój, zamknięty obwód rozwijania technologii i wprowadzania jej do sprzedaży: oto przyszłość Jolywood. To nie stanie się od razu, ale wierzę że jeśli poradzimy sobie we wszystkich trzech filarowych przedsięwzięciach, kolejne sześć lat wyniesie Jolywood na wyższy poziom”, podsumowuje Lin.

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl